Spolupracujeme s nasledovnými spoločnosťami:Adresa autobazáru:
Autobazár Janero
Kostiviarska cesta 17
974 00 Banská Bystrica

Mobil: 0903/178 702, 0915/564 389


a poisťovňami: